Inwentaryzacja kominiarska

Przeprowadzamy inwentaryzację kominiarską w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, obiektach firmowych i budynkach użyteczności publicznej. Przegląd przewodów kominowych obejmuje m.in. sprawdzenie ich drożności w opiniowanym pionie, aby móc ocenić możliwość ich wykorzystania na poszczególnych kondygnacjach. Klient otrzymuje od nas informację dotyczą wymiarów i szkic przekrojowy pionowy wszystkich przewodów. Ponadto sprawdzamy ilość i rodzaj urządzeń podłączonych do przewodów kominowych we wszystkich pionach, które znajdują się w budynku oraz określamy miejsce każdego podłączenia. Inwentaryzacja obejmuje również:

  • wskazanie nieprawidłowo podłączonych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, a także pomieszczeń, w których nie spełniono podstawowych wymagań,
  • wyznaczenie wolnych przewodów, które nadają się do podłączenia nowych urządzeń,
  • wskazanie miejsca podłączenia, przełączenia lub wyłączenia urządzeń (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
  • wykonanie szkicu obrazującego rozmieszczenie przewodów i podłączenia już istniejących urządzeń,
  • wykazania uszkodzeń i usterek urządzeń kominowych oraz rozwiązań, które mają na celu ich usunięcie.

dokument w dłoni